دبیر جایزه دولتی مخاطبانش را به قانون‌شکنی تشویق کرد

سینماپرس: فردی که به رغم اظهارات و مواضع ضدانقلابی خودش، دبیر علمی جایزه جلال شده، در تازه‌ترین اظهار نظر خود ضمن تشویق مخاطبانش به قانون‌شکنی از یک طرح استعماری در جهت کشف حجاب حمایت کرد!