داوری فیلم ها در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت توسط خانواده شهدا

ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نظر دارد امسال علاوه بر داوری هیات های تخصصی در بخش های مختلف جشنواره ، فیلم های منتخب سینمایی مسابقه ایران توسط خانواده شهدا نیز، - مورد داوری قرار گیرند
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی