داوری بخش فیلم سوگواره ملی قاب شیدایی در سنندج به پایان رسید

داوری بخش فیلم پنجمین سوگواره ملی فیلم وعکس قاب شیدایی توسط زانیار لطفی، سالم صلواتی و سید رضا سید فاتحی امروز، دوم دی ماه در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج به پایان رسید. – داوری بخش فیلم سوگواره ملی قاب شیدایی در سنندج به پایان رسید گروه فرهنگی- داوری بخش فیلم پنجمین سوگواره ملی فیلم وعکس قاب شیدایی توسط زانیار لطفی، سالم صلواتی و سید رضا سید فاتحی امروز، دوم دی ماه در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج به پایان رسید.
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی