داوران نهایی ۲ بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

سینماپرس: داوران نهایی ۲ بخش تحقیق و پژوهش و نمایشنامه نویسی تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ انتخاب شدند.