داوران فیلم فجر بین آثار کم‌خرج و میلیاردی تفاوت قائل شوند / میزان اشتباهات را کم کنیم

سینماپرس: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: داوری‌های جشنواره فیلم فجر باید به سمتی برود که همه افراد این حس خوب در وجودشان ایجاد شود که بهترین‌های جشنواره جایزه می‌گیرند؛‌ البته داوران باید بین آثار کم‌هزینه و میلیاردی تفاوت قائل شوند.