داوران فیلم‌های اول،‌ مستند و کوتاه جشنواره فجر ۳۷ معرفی شدند

سینماپرس: پنج سینماگر آثار حاضر در بخش نگاه نو، فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را داوری می‌کنند.