داوران جشنواره جهانی فلم فجر معرفی شدند

داوران جشنواره جهانی فلم فجر معرفی شدند - داوران بخش های رقابتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فلم فجر معرفی شدند. به گزارش آی فیلم 2 ، 22 داور برای داوری آثار حاضر در بخش های سینمای سعادت ، جلوه گاه شرق ، جایزه بین الادیان ، نت پک ، فیلم های اول و جایزه منتقدان بین المللی سی و هفتمین جشنواره جهانی فلم فجر معرفی شدند. بخش سینمای سعادت با حضور هفت داور بیشترین تعداد داوران را به خود اختصاص داده است و پنج بخش دیگر ...
منبع خبر: آی فیلم 2
دسته بندی خبر: فرهنگی