داوران بخش عکس و پوستر جشنواره تئاتر «مقاومت» معرفی شدند

سینماپرس: از سوی ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، داوران بخش عکس و پوستر این جشنواره معرفی شدند.