دانش: ثبت صنوف در ذیل وزارت کار موجب انحلال دائمی خانه سینما می شود/ تخلفات هیأت مدیره به یکی دو مورد خلاصه نمی شود

سینماپرس: گلچهره دانش عضو شورای مرکزی انجمن منشیان صحنه در پی اتفاقات اخیر خانه سینما مبنی بر اجبار صنوف در وزارت کار، فقدان خدمات صنفی و در نقطه مقابل توسعه ساختاری این نهاد گفت: ثبت صنوف در ذیل وزارت کار موجب انحلال دائمی خانه سینما می شود؛ مسائل پشت پرده زیادی در خصوص خانه سینما وجود دارد که به مرور زمان «رو» خواهند شد! کسانی در خانه سینما با ثبت صنوف در وزارت کار نفع شخصی می برند و به فکر اینکه این نهاد صنفی است و باید همه اعضای صنوف از منافع این نهاد بهره مند باشند نیستند.