دانشجویان برای مقابله با برنامه های هنجارشکن در شیراز راه گشایی کنند

رضا سجادی، مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با انتقاد از در اختیار قرار دادن ظرفیت برخی از سینماه های کشور به اکران فیلم های اروپایی خلاف عرف و فرهنگ ایرانی گفت: - مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه باید جلوی اکران فیلم های هنجارشکن در سینما ها را گرفت، گفت: دانشجویان برای مقابله با برنامه های هنجارشکن در سطح شیراز راه گشایی کنند.
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی