دالوند: متولیان سینمای کودک اگر عمل گرا بودند مرتب شعار نمی دادند!/ بزرگترین مشکل سینمای ما عدم داشتن مدیریت با بینش استراتژیک است

سینماپرس: کیانوش دالوند کارگردان انیمیشن در آستانه برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی سینمای کودک در کشور گفت: متأسفانه سال ها است که ما از زبان مدیران و متولیان سینمای کودک شعارهای زیبا مبنی بر حمایت از این گونه مهم سینمایی و فعالان در این حوزه را می شنویم اما در عمل هیچ اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفته است و به همین علت می توان بر این امر صحه گذاشت که متولیان سینمای کودک اگر عمل گرا بودند مرتب شعار نمی دادند!