داشته های فرهنگی اسپانیا را با ایرانیان به اشتراک می گذاریم

با توجه به اینکه ایران و اسپانیا از تمدن غنی برخوردار هستند، طبیعتاً یکدیگر را جذب می کنند ما نیز با نمایش آثار کشورمان بخشی از داشته های فرهنگی مان را با مردم ایران به اشتراک می گذاریم. - به گزارش به اشتراک بگذاریم. لوپس بوسکتس گفت: ما تمایل داریم که همکاری مان با انجمن سینمای جوانان ایران جهت برگزاری شب فیلم در شهرهای دیگر ایران مثل تبریز و شیراز ادامه داشته باشد و از این برنامه ها کاملاً حمایت می کنیم. ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی