داستان یارانه ای 11هزار رسانه در ایران

یارانه ها و حمایت های فرهنگی دولت عمدتا در سه حوزه نشر کتاب، رسانه ها و سینما موضوعیت دارد. در دیگر حوزه ها رقم های حمایتی از این مجوزها روی سایتش گذاشته، فله ای و درهم است، به تفکیک دوره انتشار نیست و به سادگی نمی توان آمارهای دقیق و روزآمد مربوط به هر یک از انواع رسانه اعم از روزنامه، خبرگزاری، پایگاه خبری، هفته نامه، فصل نامه و… را به دست آورد. به هر روی از این 11 هزار و 640 رسانه در کشور، حدود 353عنوان روزنامه، …
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: سیاسی