داریوش ارجمند: در فیلم های دوپا بازی می کنم نه هزارپا!

داریوش ارجمند که این روزها فیلم سینمایی چراغ های ناتمام با بازی او روی پرده سینماهاست انتقادهای زیادی به اوضاع موجود در سینما و تلویزیون دارد و می گوید پول معیار خوبی و بدی همه چیز شده و سلیقه مخاطب هم تنزل پیدا کرده است. - داریوش ارجمند که این روزها فیلم سینمایی چراغ های ناتمام با بازی او روی پرده سینماهاست انتقادهای زیادی به اوضاع موجود در سینما و تلویزیون دارد و می گوید پول معیار خوبی و بدی همه چیز شده ...
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی