خیانتی که بدنه سینما در حق امثال ملک مطیعی کرد، قابل انکار نیست

حسین فرحبخش، تهیه کننده سینمای ایران گفت: سینمای ایران هیچگاه خیانتی را که عده ای در بدنه سینما و خارج از آن در حق هنرمندان پیشکسوتی چون ملک مطیعی کردند، - از یاد نخواهد برد." به گزارش فانوس"، حسین فرحبخش گفت: مرحوم ملک مطیعی یکی از کسانی بود که برای سینما زحمات زیادی کشید اما در دهه 60 با ظهور سینمای گلخانه ای و نگاه یکسویه به هنرمندان و سیاست های نادرست مدیران وقت وزارت ارشاد در حوزه سینما از ادامه فعالیت ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی