خودروهای 200 تا 300میلیونی بازار تهران +جدول

آنچه در زیر می آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی آبان ماه 97 است که بین 200 تا 300 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛ - آنچه در زیر می آید جدول قیمت انواع سینما خانگی در سطح بازار تهران است؛ شایان ذکر است که این نرخ ها ممکن است بر اساس آنچه در زیر می آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی مهر ماه 97 است که بین 70 تا 100 میلیون تومان در سطح بازار قیمت
منبع خبر: اکونا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی