خندادن مخاطب به چه قیمت؟!

در سطح سینما و هنر جهانی به کاربلد ها بیشتر بها می دهند، اما اینجا همه در طنز می گویند ما "می توانیم"؛ ولی چیزی جز کلیشه و رفتار های دون شأن انسانی و خانوادگی نمی بینیم. - ، در سطح سینما و هنر جهانی به کاربلد ها بیشتر بها می دهند، اما اینجا همه در طنز می گویند ما "می توانیم"؛ ولی چیزی جز کلیشه و رفتار های دون شأن انسانی و خانوادگی نمی بینیم. در واقع طنز امروز هیچ آموزه ای برای مخاطب ندارد. خندوانه ، عبدی ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی