خط و نشان قاتلان به وقت شام برای جشنواره سی وششم!

ظهارات داروغه زاده هشدار بزرگی است به سینماگرانی که امسال با موضوع و مفهوم فجر فیلمی ساخته اند، نباید آن را به جشنواره فیلم فجر ارائه کنند. - در سال 1392 در نخستین سالی که دولت یازدهم مستقر شد، در ایام نزدیک به جشنواره فیلم فجر هیات انتخابی معرفی شد که نام یک مدیر دولتی به نام ابراهیم داروغه زاده به چشم می خورد که به واسطه سوابق مدیریتی در این لیست گنجانده شد. البته داروغه زاده غیر از این که این سمت را در جشنواره ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی