خسرو معصومی از «کار کثیف» گفت

خسرو معصومی کارگردان سینما گفت: «موسیقی «کار کثیف» را استاد حسین علیزاده ساخته اند و آقای پیمان یزدانیان در این فیلم و در بخش ساخت موسیقی حضور ندارند.
ما همواره با آقای یزدانیان کار می کردیم. اما این بار ترجیح دارم که با آقای یزدانیان و حسن دوست همکاری نداشته باشیم. به همین دلیل در خدمت آقای علیزاده بودیم.»
خسرو معصومی با فیلم «کار کثیف» در سی و ششمین جشنواره فجر حضور خواهد داشت. این فیلم درباره بیکاری و مهاجرت جوانان در جامعه است. خسرو معصومی معتقد است این فیلم سوژه دست نخورده ای دارد و در جشنواره باعث شگفتی اهالی رسانه خواهد شد. بازیگران این فیلم عبارتند از: رضا فیاضی، پدرام شریفی، لوون هفتوان، اکبر معززی و شاهرخ فروتنیان.
خسرو معصومی کارگردان فیلم «کار کثیف» درباره این فیلم گفت: «دوست دارم نظر اهالی رسانه را راجع به فیلم بدانم. اکنون نمی توانم بگویم که فیلم خوب است یا نه اما عقیده دارم که سوژه خوبی را انتخاب کردیم. اکثر بازیگرانی که در این فیلم حضور دارند انتخاب اول من بودند. یعنی زمانی که فیلمنامه را می نوشتم بازیگرانم را هم انتخاب کرده بودم. البته برای نقش پدر خانواده شخص …