خسرو سینایی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد

خسرو سینایی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

به گزارش سینماسینما، صفحه خسرو سینایی در اینستاگرام با انتشار عکسی از مزار او، نوشت که خسرو سینایی در قطعه هنرمندان آرام گرفت.