خرید ۵۰درصد از فیلم های متقاضی شبکه نمایش خانگی توسط موسسه سوره

سینماپرس: سعید خندق آبادی مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره بیان کرد: امسال با خرید ۳۰ عنوان فیلم، پنجاه درصد فیلم‌های متقاضی شبکه نمایش خانگی را خریداری کرده‌ایم و اولویت‌های اول ما خرید آثار دفاع مقدس و آثاری با مضامین دینی و انقلابی است.