خدمت رسانی یک هزار گروه جهادی در مناطق زلزله زده کرمانشاه

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: ١٠٠٠ گروه جهادی مشغول 
خدمت رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه هستند.به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی در نشست خبری ارائه عملکرد خدمات عمرانی، پزشکی و فرهنگی این سازمان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع ١٥ هزار نیرو در مناطق زلزله زده حضور داشتند، گفت: در طول این مدت ١٠٠٠ گروه جهادی در منطقه حضور داشتند و بیش از ١٢ هزار تخته چادر و ١١ موکب در مناطق زلزله زده برپا شد.وی با بیان اینکه در مجموع ١٥ درمانگاه و ٧ بیمارستان ثابت و سیار ایجاد شد که به ٨٠ هزار نفر خدمات درمانی ارائه شد ادامه داد: بسیج مهندسین کشاورزی با اعزام ١٦ تیم دامپزشکی به مسائل مربوط به دام در روستاها خدمات رسانی کردند. رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به ارائه خدمات فرهنگی توسط این سازمان در مناطق 
زلزله زده، اظهارداشت: ٤ سینما در این مناطق احداث شد و با سرکشی مرتب از خانواده ها و اهدای بسته های فرهنگی، دلجویی شد.وی افزود: برابر برنامه ریزی های انجام شده اعضای گروه های جهادی قرارگاه شهید جعفری در ایام نوروز برای تسریع در امر ساخت و ساز مجددا به منطقه اعزام …