خدا را شکر حقوقم را از جای دیگر می گیرم و نیازی به دستمزد بازیگری ندارم

خوشبختانه پیشنهادات زیادی از سینما و تلویزیون دارم اما واقعیت امر اگر کاری را دوست نداشته باشم در آن بازی نمی کنم. دوست ندارم به زور و به خاطر دیده شدن در هر کاری بازی کنم. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: ورزشی