خبر عجیب درباره فراری

، خبری که طی چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد، حکایت از این داشت که عده ای در رشت به اکران این فیلم معترض شده اند؛ مدیر پخش هدایت فیلم که مسئولیت پخش فیلم سینمایی فراری را برعهده دارد. – ، خبری که طی چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد، حکایت از این داشت که عده ای در رشت به اکران این فیلم معترض شده اند؛ مدیر پخش هدایت فیلم که مسئولیت پخش فیلم سینمایی فراری را برعهده دارد.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی