خبر خوش پلیس برای فوتبال دوست ها/ نمایش فوتبال در سینما

فرجی با اشاره به جزییات این طرح گفت: هر سالن سینمایی که تقاضا دارد تا مسابقات فوتبال را به نمایش دربیاورد باید تقاضای خود را به ما اعلام بکند و ما نیز آن تقاضا را بررسی و نظر خود را اعلام می کنیم. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی