خبرنگاران در پردیس چارسو هم می توانند فیلم های جشنواره را بینند

برگزار کننده گان جشنواره فیلم فجر از فراهم شدن امکان تماشای فیلمها توسط اهالی رسانه در پردیس چارسو و حضور هنرمندان در سینما ملت خبر دادند.