خبرسازانی برای تمام فصول

هستند چهره هایی که مرزهای فرهنگی، سیاست، اقتصاد، ورزش، سینما و مذهب و... را با سخنان و نظرات جنجالی خود جابه جا می کنند و در بسیاری مواقع عرصه عمومی را با حیرت مواجه می کنند. - به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی به صورتی نابهنگام با اظهارات جالب توجه و خارج از عرف برخی چهره ها همچون بمب دچار انفجار می شود؛ چهره هایی که مرزهای فرهنگی، سیاست، اقتصاد، ورزش، سینما و مذهب و... را ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: ورزشی