«خانوادگی» یا «فرا تخیلی»؟!

سینماپرس: سکانس‌های باور ناپذیر و قصه‌ی تکراری ما را بدین جا می‌رساند که ملتمسانه از سیما بخواهیم باز هم جومونگ و یوزارسیف را پخش کند!