خانواده سینما به امر پژوهش نیاز دارند/در سینمای اجتماعی پژوهش امر بسیار ضروری است

اکبر نبوی با بیان اینکه برگزاری جایزه پژوهش سینمایی سال به چند دلیل اهمیت دارد، گفت: پژوهش بنیاد انجام کار های رو به تعالی است و در دنیای امروز نمی توانیم انتظار داشته باشیم هیچ کاری بدون پژوهش آغاز خوب و در نهایت نتیجه خوبی به همراه داشته باشد. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی