خانه هنرمندان در توزیع عدالت فرهنگی در سراسر کشور به کمک وزارت ارشاد بیاید

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با حضور اعضای شورای عالی خانه هنرمندان گفت: «فضاهای فرهنگی و هنری شبکه گسترده ای برای کارآفرینی است و این نکته را همگان از جمله دولت و حاکمیت باید بدانند که فرهنگ و هنر یکی از کانون های مهم اشتغال آفرینی است.»