خانه نشینی به سبک «منیژه حکمت»/ وقتی شاه نشینی برخی در اعتراضات یک فیلمساز به خطر می افتد!

سینماپرس: منیژه حکمت که طی سال های متوالی توانسته به سبب ارتباطات خاص با مافیای اکران، بهترین اکران و نمایش را برای فیلم هایش تجربه کند، با ترس از اعتراضات یک فیلمساز به انحصار موجود و ناکارآمدی شورای صنفی نمایش، پرکارترین دوران فعالیت سینمایی خود را تعبیر به دروان گِل گرفته سینما کرد!