خانه سینما برای شرکت در ضیافت افطار رییس جمهور بیانیه داد / تکذیب جمشید مشایخی

سینماپرس: در پی واکنش های متفاوت هنرمندان به حضور در مراسم افطاری ریاست جمهوری و عدم حضور برخی چهره ها، خانه سینما در این باره بیانیه کوتاهی منتشر کرد.