خانه سینما با برگزاری انتخابات ناقص از حیز انتفاع ساقط می شود؟!

اگر قرار است مدیریت خانه سینما بر قانون وزارت کار تمرکز کند، قاعدتاً باید صبر کرد تا همه صنوف سینمایی ثبت شده، شناسه ملی را دریافت کنند و مجمع عمومی به شکل صد در صد قانونی با حضور هر 21 صنف ثبت شده که کد شناسه ملی را دریافت کرده اند، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی