«خان»های مشهور بالیوود دیدار با نتانیاهو را نپذیرفتند

سینماپرس: سه بازیگر سرشناس بالیوود جنبش بایکوت، مجازات و تحریم (BDS) را به راه انداختند و از دیدار با نخست وزیر رژیم کودک کش اسرائیل خودداری کردند.