خانم بازیگر: رضا عطاران تلفنم را جواب نمی دهد!

مردم هنوز از من می خواهند که به عطاران بگویم خانه به دوش 2 را بسازد، اما خبر ندارند که مدت هاست او را ندیده ام. وقتی برای احوالپرسی هم با آقای عطاران تماس می گیرم جوابم را نمی دهد. - گفت وگوکرده ایم. آخرین حضور شما در یک سریال تلویزیونی به حدود 5 سال قبل برمی گردد و از سینما هم تا حدودی فاصله گرفته اید. این دوری خودخواسته بوده یا کارگردان ها تمایلی به همکاری با شما ندارند؟ دوری من از تلویزیون و سینما خودخواسته ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی