خانم بازیگر: در سینما مساله ای به اسم عفاف و حجاب نداریم!

بسیار متأسفم که باید بگویم امروزه ما در سینما دیگر مساله ای به اسم عفاف و حجاب نداریم! - 1397/04/21 - 09:57 0 سینماپرس منبع: اسلامی گرفتار می شویم. - امیدوارم هرچه سریع تر با دخالت فوری نهادهای ناظر بر عملکرد دستگاه های فرهنگی کشور شاهد بهبود این شرایط تأسف بار باشیم و روزی را ببینیم که سینمای ما در راستای اسلام حرکت می کند.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی