خالی بندی به سبک ترامپ!

ناهار قیمه خورده اما اگر از او بپرسی چی خوردی؟ می گوید قورمه سبزی. در راه رفتن به استخر است اما پای تلفن می گوید دارم می روم پیاده روی. فلان جنس را 20هزار تومان خریده اما می گوید 22 هزار تومان خریده ام. – فیلمی را در سینما دیده اما وقتی می پرسند کدام فیلم را دیده ای، اسم یک فیلم دیگر را می گوید. به گزارش تیتر برتر ؛ ناهار قیمه خورده اما اگر از او بپرسی چی خوردی؟ می گوید قورمه سبزی. در راه رفتن به استخر است اما پای …
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی