خاطرات ژان کلود کریر از همکاری با لوییس بونوئل

کارگاه آموزشی بیان و زبان در سینما با حضور ژان کلود کریر شب گذشته شنبه 18 آبان در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد. به گزارش سینماسینما، – ژان کلود کریر با اشاره به وضعیت امروز سینما در جهان گفت: امروز همه از گسترش سریال سازی صحبت می کنند و می گویند آیا قرار است شبکه خبری زیرنویس: کارگاه آموزشی بیان و زبان در سینما با حضور ژان کلود کریر شب گذشته شنبه 18 آبان در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد. به …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی