حیدریان در حمایت از جیب خود و مافیا راضی به ادغام جشنواره جهانی و ملی فجر نیست/ بیت المال را بیشتر هدر ندهید!

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در پی اظهارات اخیر محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی و بیان اینکه ادغام جشنواره های ملی و جهانی فجر نفعی برای سینما در پی ندارد نوشت: آقای حیدریان رئیس رویاپرداز و افسانه باف سازمان اشتباهی سینمایی، درحالی که آخرین روزهای کرسی داری خود در سینما راسپری می کند، در یکی از صحبت های اخیرش در ادامه حرف ها و اقدام های بی ربط با واقعیت های سینمای ایران، گفته است: «ادغام جشنواره های ملی و جهانی از نظر کارشناسان نفعی برای سینمای ایران ندارد»؛ او که به یاری همکاران و دست نشانده هایش در مدت حکومت خود بر سینمای کشور، جز تخریب، انحراف و بر باد دادن پول مردم و اغوای سینماگران کاری صورت نداده است این بار هم درحمایت از جیب خود و رفقا و مافیاسخن گفته است.