حیدریان: برنامه جامع سینما در اختیار رسانه ها قرار می گیرد

محمدمهدی حیدریان به همراه تعدادی از مدیران سازمان سینمایی از حمله ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت، محمد مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، - سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد. به گزارش ایسنا، صبح یک شنبه 20 اسفند ماه محمدمهدی حیدریان به همراه تعدادی از مدیران سازمان سینمایی از جمله ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی