حکایت روابط پشت‌پرده سینما و تأثیرات آن بر اکران/ رویه سینمای دوران پهلوی مجددا در حال رخ دادن است

سینماپرس: مهرداد فرید گفت: فیلم سازان به مرور به سمتی می‌روند که ذائقه ی سالن دارها را تامین کنند به جای اینکه به دنبال تامین ذائقه ی مردم باشند. در سینمای ایران سالن دارها به دنبال فیلم های طنزِ بی مغز و سخیف هستند که دارای وجه تجاری باشند و در آن تعدادی بازیگر خاص بازی کنند.