حوصله سر و کله زدن در سینما را ندارم/از بازیگری به شدت خسته شده ام

واقعیت دیگر از بازیگری خسته شده ام. یک زمانی من جوانتر بودم و حال و حوصله سر و کله زدن در کارها را داشتم اما این روزها آن حال و هوا را ندارم. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی