حوزه علمیه با رسانه ملی جلسه برگزار کرد / بررسی راه های تعامل سازنده برای ساخت برنامه های معارفی

سینماپرس: جلسه مشترک شورای معارف سیما با معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه کشور برگزار شد.