حواشی های اختتامیه جشنواره ۳۶ تئاتر فجر

سینماپرس: اختتامیه جشنواره ۳۶ تئاتر فجر با حواشی بسیاری همراه بود که بیشتر آن تحت‌تأثیر عدم اجازه به برگزیدگان در سخنرانی بود.