حمید زرگرنژاد: «ماهورا» فیلم حکومتی نیست

تهران (پانا) – حمید زرگرنژاد کارگردان فیلم سینمایی ماهورا معتقد است، این فیلم به هیچ عنوان رنگ و بوی حکومتی ندارد و مخاطب دولتی یا غیردولتی بودن فیلم را به خوبی تشخیص می دهد.