حمیدیان؛ در مکتب معنا

از کدام متد بازیگری بهره می گیرید؟ استانیسلاوسکی یا بِرِشت؟ این سوالی است که خیلی از علاقه مندان سینما و بخصوص هنرجویان بازیگری هنگام دیدن بازیگران مورد علاقه خود می پرسند. فارغ از این که این تقسیم بندی ها درست باشد یا خیر. اینها ناشی از نگاه کلاسیک و حرفه ای به بازیگری است؛ مساله ای که در سینمای ایران چندان به آن توجهی نمی شود. ورود بی حد و مرز بازیگرانی که هیچ گونه آموزشی به خود ندیده اند و فقط با چهره خوب یا سفارش دست اندرکاران سینما وارد این عرصه شده اند نیز موید همین ماجراست.