«حمیدرضا دیبایی» سرپرستی گروه فیلم و سریال شبکه ۲ را برعهده گرفت

سینماپرس: حمیدرضا دیبایی با حفظ سمت قائم مقامی شبکه دوم سیما، به عنوان سرپرست گروه فیلم و سریال این شبکه نیز انتخاب شد.