حمله روزنامه کیهان به حمید فرخ نژاد: فرقی بین بسیجی ها با اراذل و اوباش قائل نیستید؟

به گزارش خبر فوری، روزنامه کیهان نوشته ا - حمله روزنامه کیهان به حمید فرخ نژاد: فرقی بین بسیجی ها با اراذل و اوباش قائل نیستید؟ روزنامه کیهان در گزارشی اینبار به حمید فرخ نژاد حمله کرده است. به گزارش خبر فوری"، روزنامه کیهان نوشته است: حمید فرخ نژاد از بازیگران سینما و خودکارشناس پندار در همه امور، در پست اینستاگرامی تأسف برانگیز نوشت: متاسفانه دیشب به دلیل اشراف منزلم به گلستان هفتم شاهد درگیری گسترده ...
منبع خبر: خبر فوری
دسته بندی خبر: سیاسی