حمایت مرکز هنرهای نمایشی از جریان تئاتر مقاومت در کشور

سینماپرس: شهرام کرمی در دیدار با سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح و سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از آمادگی کامل مرکز هنرهای نمایشی برای حمایت از آثار دفاع مقدس و مشاوره و کمک در این راستا خبر داد.