حمایت بنیاد سینمایی فارابی از تولید 10 فیلم با محور مقاومت

معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی از حمایت این نهاد سینمایی برای تولید 10 فیلم سینمایی با محور مقاومت در دو سال اخیر خبر داد. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی